TÂN BÌNH 

56 võ thành trang, phường 11 

Giờ hành chính 
8 đến 17h 

CONTACT

0909065586 
kenphuoc.cropro@gmail.com

TÂN PHÚ 

2/2/96 Lê Thúc Hoạch 

Phường Phú Thọ Hoà
Ngoài giờ hành chính 

CONTACT

0981843086
so9nails@gmail.com