Category Archives: Khánh Hoà

Light Beauty

Light Beauty , Địa chỉ: 52 Đường Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam được giới thiệu đến quý khách hàng thông qua website nghành nail Việt Nam So 9 Nails ( www.so9nails.com) về các dịch vụ làm nail, chăm sóc sắc đẹp. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật cao, máy móc thời thượng […]

Nail Kim Trà Nha Trang

Nail Kim Trà Nha Trang , Địa chỉ: 89 Đặng Tất, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam được giới thiệu đến quý khách hàng thông qua website nghành nail Việt Nam So 9 Nails ( www.so9nails.com) về các dịch vụ làm nail, chăm sóc sắc đẹp. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật cao, […]

Chill Nails & Beauty

Chill Nails & Beauty , Địa chỉ: 5c Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam được giới thiệu đến quý khách hàng thông qua website nghành nail Việt Nam So 9 Nails ( www.so9nails.com) về các dịch vụ làm nail, chăm sóc sắc đẹp. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật cao, […]

Tiệm Lady Nails Nha Trang

Tiệm Lady Nails Địa chỉ:  2A Lê Quý Đôn, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam được giới thiệu đến quý khách hàng thông qua website nghành nail Việt Nam So 9 Nails ( www.so9nails.com) về các dịch vụ làm nail, chăm sóc sắc đẹp. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật cao, máy móc […]

WSPA&NAILS(더블유스파앤네일)

WSPA&NAILS(더블유스파앤네일)  Địa chỉ:  8 Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam được giới thiệu đến quý khách hàng thông qua website nghành nail Việt Nam So 9 Nails ( www.so9nails.com) về các dịch vụ làm nail, chăm sóc sắc đẹp. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật cao, máy móc thời thượng […]

TRAM NAILS Khánh Hòa

TRAM NAILS Địa chỉ:  49 Ng. Đức Kế, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam được giới thiệu đến quý khách hàng thông qua website nghành nail Việt Nam So 9 Nails ( www.so9nails.com) về các dịch vụ làm nail, chăm sóc sắc đẹp. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật cao, máy móc thời […]

Ngọc Nail Khánh Hòa

Ngọc Nail Địa chỉ:  118 Trịnh Phong, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam được giới thiệu đến quý khách hàng thông qua website nghành nail Việt Nam So 9 Nails ( www.so9nails.com) về các dịch vụ làm nail, chăm sóc sắc đẹp. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật cao, máy móc thời thượng […]

Air Nail Nha Trang

Air Nail Địa chỉ:  58 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam được giới thiệu đến quý khách hàng thông qua website nghành nail Việt Nam So 9 Nails ( www.so9nails.com) về các dịch vụ làm nail, chăm sóc sắc đẹp. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật cao, máy móc thời thượng […]

Lan Nails

Lan Nails Địa chỉ:  54A Trịnh Phong, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam được giới thiệu đến quý khách hàng thông qua website nghành nail Việt Nam So 9 Nails ( www.so9nails.com) về các dịch vụ làm nail, chăm sóc sắc đẹp. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật cao, máy móc thời thượng chuyên […]

Sành nails & spa Nha Trang

Sành nails & spa Địa chỉ:  46C Đường Lê Đại Hành, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 79000, Việt Nam được giới thiệu đến quý khách hàng thông qua website nghành nail Việt Nam So 9 Nails ( www.so9nails.com) về các dịch vụ làm nail, chăm sóc sắc đẹp. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật cao, máy […]