NA KOREA tuyển dụng

Rate this post
Na Korea- Bình Thạnh
Na Korea- Bình Thạnh
NA KOREA tuyển dụng  ??̃ ????̣̂? ???? ??̛́?? ??? ????̂̀ – ???̂́? ??̣̂? đ?̂̀? ??̀ ??̣̂? ??̛̣? ???̂́ ??̛?̛?? ??̛́?? ??? ???̂́ đ?̣̂ ??? ??̂̀?? ??̂́? ??̂̃?.

⏰???̛̀? ???? ??̀? ???̣̂? :

– ???? ???? : 9? -21?

??̛?̛?? ????̉ ????̣̂? ??? ????̂̀ :

– 7-9?? + 10% ???? + 100 ??? + ???̛?̛̉?? ???? đ?́?? ???́ + ???̛?̛̉?? ??́? ??̣? ??̂̃ ??̂́?, ??́ ??̛?̛?? ???́?? 13.
– ???? ????: 9? – 17? , 13? – 21?
???̛?̛?? ????̉ ????̣̂? ??? ????̂̀: 5-7?? + 10% ???? + 100 % ??? + ???̛?̛̉?? ???? đ?́?? ???́ + ???̛?̛̉?? ??́? ??̣? ??̂̃ ??̂́?, ??́ ??̛?̛?? ???́?? 13.
* 1 ???́?? ?? 2 ???̀? ( ???̛̀ ?7,???̉ ???̣̂?)
* ??̆?? ??̛?̛?? ??̂̀? ???? ???̛̀? ???? ??̆́? ??́

????̂? ??̂̀?:

Đ?̣̂ ???̂̉? ??̛̀ 18-28t
??̀? ???̣̂? ??̂̉? ???̣̂? ??̣?? ??̃, ???̂? ????̣̂? , ???̀ đ?̂̀??, ????? ???̛̣?, ??̂? ???̛?̛̀?? ??̆?? đ?̣̂?? ????̉ɪ ??́?.
????? đ?̂̉ ???? đ?̂̉? ???̂?
???̀? ???̣̂? ??̣? : 36/27 ?????̂̃? ??? ???́, ???̛?̛̀?? 25, ???̣̂? ??̀?? ???̣??, ?????
☎️???̂? ??̣̂ : 0963233333

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: