NA KOREA tuyển dụng

Rate this post
Na Korea- Bình Thạnh
Na Korea- Bình Thạnh
NA KOREA tuyển dụng  𝒌𝒚̃ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒊𝒍 𝒄𝒖̛́𝒏𝒈 𝒕𝒂𝒚 𝒏𝒈𝒉𝒆̂̀ – 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒈𝒐̣̂𝒊 đ𝒂̂̀𝒖 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒍𝒐̛̣𝒊 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒍𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒄𝒖̛́𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒐 𝒄𝒉𝒆̂́ đ𝒐̣̂ 𝒉𝒐𝒂 𝒉𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̂́𝒑 𝒅𝒂̂̃𝒏.

⏰𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 :

– 𝑭𝒖𝒍𝒍 𝒕𝒊𝒎𝒆 : 9𝒉 -21𝒉

𝑳𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐𝒂̉ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒂𝒚 𝒏𝒈𝒉𝒆̂̀ :

– 7-9𝒕𝒓 + 10% 𝒃𝒊𝒍𝒍 + 100 𝒕𝒊𝒑 + 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆𝒐 đ𝒂́𝒏𝒉 𝒈𝒊𝒂́ + 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒅𝒊̣𝒑 𝒍𝒆̂̃ 𝒕𝒆̂́𝒕, 𝒄𝒐́ 𝒍𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 13.
– 𝑷𝒂𝒓𝒕 𝒕𝒊𝒎𝒆: 9𝒉 – 17𝒉 , 13𝒉 – 21𝒉
💰𝑳𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐𝒂̉ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒂𝒚 𝒏𝒈𝒉𝒆̂̀: 5-7𝒕𝒓 + 10% 𝒃𝒊𝒍𝒍 + 100 % 𝒕𝒊𝒑 + 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆𝒐 đ𝒂́𝒏𝒉 𝒈𝒊𝒂́ + 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒅𝒊̣𝒑 𝒍𝒆̂̃ 𝒕𝒆̂́𝒕, 𝒄𝒐́ 𝒍𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 13.
* 1 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒐𝒇 2 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 ( 𝒕𝒓𝒖̛̀ 𝒕7,𝒄𝒉𝒖̉ 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕)
* 𝑻𝒂̆𝒏𝒈 𝒍𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒅𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒈𝒂̆́𝒏 𝒃𝒐́

💃🏻𝒀𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖:

Đ𝒐̣̂ 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒖̛̀ 18-28t
𝑳𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒄𝒂̂̉𝒏 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒔𝒂̣𝒄𝒉 𝒔𝒆̃, 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 , 𝒉𝒐𝒂̀ đ𝒐̂̀𝒏𝒈, 𝒕𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄, 𝒎𝒐̂𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐𝒂̉ɪ 𝒎𝒂́𝒊.
𝑰𝒏𝒃𝒐𝒙 đ𝒆̂̉ 𝒕𝒓𝒂𝒐 đ𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒉𝒆̂𝒎
🏡𝑳𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒕𝒂̣𝒊 : 36/27 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝒈𝒊𝒂 𝒕𝒓𝒊́, 𝒑𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 25, 𝒒𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒃𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂̣𝒏𝒉, 𝒕𝒑𝒉𝒄𝒎
☎️𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ : 0963233333

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: