Tuyển Dụng KTV MINA SPA BEAUTY&CLINIC

Rate this post
Tuyển Dụng KTV MINA SPA BEAUTY&CLINIC
 Mô Tả Công Việc
-ʜᴇᴀʀᴛ Yᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ:
– Tʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̣ᴏ ɴʜᴀ̣̆ᴛ ᴅᴀ, sᴏ̛ɴ ɢᴇʟ ᴛʀᴏ̀ɴ ᴋʜᴏᴇ́
– Vᴇ̃ ɢᴇʟ, ʟᴏᴀɴɢ ᴄᴏ̛ ʙᴀ̉ɴ
– Dᴇsɪɢɴ ᴏ̂̉ɴ
– Cᴏ́ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ
– Tʀᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ̆ᴍ ᴄʜɪ̉
🌸 Qᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴏ̛̣ɪ:
– Mᴏ̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, sᴀ̣ᴄʜ sᴇ̃, ᴛʀᴇ̉ ᴛʀᴜɴɢ
– Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̣ᴏ ᴛʜᴇᴏ sᴛʏʟᴇ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴀ̀ɴ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ xᴇ́ᴛ ᴛᴀ̆ɴɢ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜɪ ᴄᴜ̛́ɴɢ ᴛᴀʏ ɴɢʜᴇ̂̀
– Tʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ʟᴀ̂ᴜ ᴅᴀ̀ɪ
– Tʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ sᴀᴜ 3 ᴛʜᴀ́ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ̣ᴛ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ
Thu Nhập
💰 Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ̛ ʙᴀ̉ɴ 7tr +20% ʙɪʟʟ+ 100%ᴛɪᴘ
 Thời gian làm việc
𝙏𝙞𝙢𝙚: 8ʜ30-20ʜ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴄᴜᴏ̂́ɪ

Liên Hệ:

Số Điện Thoại : 0971056118

Địa chỉ: 28 Mᴀɪ ᴄʜɪ́ ᴛʜᴏ̣ ᴀɴ ᴘʜᴜ́ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 2 TP ᴛʜᴜ̉ Đᴜ̛́ᴄ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

%d bloggers like this: